30

Friday, October

Motoryzacja i Transport!

Kłopoty z ubezpieczeniami OC?
 /  / Kłopoty z ubezpieczeniami OC?
Kłopoty z ubezpieczeniami OC?

Kłopoty z ubezpieczeniami OC?

Kłopoty z ubezpieczeniami OC?
1 vote, 4.00 avg. rating (81% score)

Kłopoty z ubezpieczeniami OC?
Będąc sprawcą nieszczęśliwego wypadku w niektórych sytuacjach jednostka gospodarcza ubezpieczeniowa będzie mogła żądać od nas zwrotu sumy wypłaconego zadośćuczynienia poszkodowanemu. Nie zawsze okupione oc chroni nas przed płaceniem za szkody, jakie wyrządziliśmy oraz trzeba o tym pamiętać. Spieniężone rannemu zadośćuczynienie z oc będziemy musieli zwrócić ubezpieczycielowi, kiedy okaże się, że szkodę wyrządziliśmy zamierzenie i wprawnie. Wtedy także nie ma co liczyć na generali samochód zastępczy. Też w przypadku, kiedy prowadziliśmy samochód pod wpływem alkoholu oraz narkotyków, firma ubezpieczeniowa może chcieć zwrotu sumy, jaką spieniężyła poszkodowanemu z oc. Inną sprawą, kiedy będziemy musieli oddać pieniądze jest prowadzenie pojazdu bez uprawnień. To niemniej jednak zależy też, czemu pomimo nie posiadania prawa jazdy prowadziliśmy pojazd. Jeżeli taka jazda potrzebna była, albowiem staraliśmy się ocalić czyjeś życie, zdrowie bądź mienie, czy też kiedy ścigaliśmy osobę, która naturalnie popełniła przewinienie, ubezpieczyciel nie będzie żądał od nas zwrotu spieniężonego poszkodowanemu w wypadku odszkodowania z oc. Tu pomaga dobre zgłoszenie szkody proama. Jeżeli pozostaliśmy poszkodowani w wypadku, jakiego to nie my byliśmy sprawcami, musimy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy zadośćuczynienia z polisy oc. Musimy nie zapominać, że takie odszkodowanie z oc obejmuje zarówno szkody fizyczne jak oraz te na zdrowiu. I nie powinniśmy wyłącznie podróżować pojazdem, który uległ wypadkowi – wówczas należałoby wypełnić generali zgłoszenie szkody. Oc obejmuje również szkody wyrządzone w czasie wsiadania oraz wysiadania z pojazdu, a również załadunku i rozładunku tego wehikułu. Powinniśmy jednakże pamiętać, że to na nas leży obowiązek pokazania powstałych szkód oraz ich wielkości.

About the author:

Related posts